Owner April 9, 2018 Visi 2 responses

nekustamā īpašuma nodoklis

Bieži vien pērkot īpašumu, aizmirstam, ka būs taču jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis un aizmirstam, ka tas ir jāierēķina savās izmaksās pērkot māju, dzīvokli, vai jebkuru citu nekustamo īpašumu.

 

Kas tad tieši tiek aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli?

Pēc “likumi” portālā pieejamās informācijas, ar nodokli apliek ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot- zemi, ēkas, tai  skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas un indženierbūves.

Nekustamā īpašuma nodoklis nav tas, kurš tiek piemērots pilnibā visiem īpašumiem.

Ne visi zin to, ka ir arī atvieglojumi un īpašumi, kuriem tas netiek piemērots.

Īpāšumi kuriem nepiemēro nodokli:

 • pašvaldības nekustamo īpašumu, kuru lieto dome, kā arī tās izvietotās iestādes, kuras tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem
 • ārvalstij piederošo īpašumu, kurš tiek izmantots tās diplomātisko
 • publiskos ūdeņus un zemi zem koplietošanas šosejām,ceļiem, pazemes ceļiem, tuneļiem, ielām, dzelzceļa sliežu ceļiem, pilsētas sliežu ceļiem, tiltiem, estakādēm;

Ar pilnu sarakstu par īpašumiem uz kuriem nekustamā īpašuma nodoklis neattiecas vari iepazīties šeit

Kurš ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs?

Nopērkot nekustamo īpašumu, loģiski, ka jau esi kļuvis par nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju, jo esi tā īpašnieks un līgums ir uz tava vārda,  bet ir arī lietas, kuras iespējams nemaz nezināji.

Arī ja persona no ārvalstīm iegādājas īpašumu Latvijā, viņš kļūst par Latvijas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

Iespējams esat vairāki cilvēki, kuri kopīgi ir iegādājušies nekustamo īpašumu.

Par to nav jāmaksā viens nodokļa maksājums vienam cilvēkam, bet gan katram īpašniekam atsevišķi, atkarībā savas domājamās daļas kopīpašumā.

Varu derēt ka to nemaz nezināji, jo es pats to nemaz nezināju pirms neiepazinos ar LR likumu.

Mazliet savādāk ir ar nekustamo īpašumu kurš pieder pašvalībai.

Par to maksā persona, kuram ar pašvaldības institūcijas lēmumu  ir piešķirtias pārvaldības tiesības.

Var gadītes, ka pašvaldība oficiāli nav nodevusi kādas personas valdījumā konrēto īpašumu, bet ir kāds, kurš to lieto, tatad nodoklis ir jāmaksā personai, kura faktiski lieto šo īpašumu.

Ja pašvaldībai pieder daudzdzīvokļu māja, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, par zemi uz kuras tā atrodas maksā ēkas apsaimniekotājs, kurš to iekasē no dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem.

Domāju ka šī ir pati svarīgākā informācija, kura būtu jāzin par to, kam tad ir jāmaksā nekustamā ipašuma nodoklis.

Nodokļa likme un tā aprēķināšana.

nekustamā īpašuma nodoklis

Un tagad pats svarīgākais- parunāsim par nodokļu likmi un kā to aprēķina.

Nepieminēšu pilnīgi visus likuma punktus, bet tikai pašu svarīgāko.

Tāpat kā citiem (ne visiem) arī nekustamā īpašuma nodoklim ir vairākas likmes nevis tikai viena.

Sākot no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kuru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Parasti % limkme ir līdz 1.5%, bet ja nēesi uzturējis savu īpašumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, var nākties maksāt līdz pat 3% no kadastrālās vērtības.

Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam (pirmstaksācijas gada 1. novembris) saistošos noteikumus nepublicē tad 1,5% likme tiek piemērota:

 • zemei
 • ēkām vai to daļām
 • inženierbūvēm

Dzīvojamajām mājām, neskatoties uz to vai tās ir vai nav sadaītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai:

 • 0,2% no kadastrālās vērtības, kura nepārsniedz 56 915 EUR
 • 0,4% no kad.vērtības daļas, kura pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR
 • 0,6% no kad. vērtības daļas, kura pārsniedz 106 715 EUR

Vēl 1,5% likme ir jāmaksā tad, ja tev pieder neapstrādāta lauksaimnīcības zeme kura tiek izmantota kādam lauksaimniecības veidam.

Bet tikai tādā gadījumā, ja šis zemes gabals nav lielāks par 1 hektāru vai arī tad, ja šajai zemei ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.

Tikai nevajag šīs lietas tagad sākt kalt no galvas, visu venmēr ir iespējams atrast internetā- šajā rakstā.  

Pieņemu, ka tikai jursta profesijas pārstāvim nepieciešams šādas lietas zināt no galvas.

Kā jau iepriekš minēju, ja nerūpējies par savu īpašumu, var nākties maksāt stipri lielāku % likmi par 1,5%.  

Ja savu ēku nēesi pienācīgi aprūpējis un ja tā jau ir uzskatāma sagruvušu, cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu būvi, piemēro 3% likmi no kadarstrālās vērtības, ja vien to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

1,5% likme tiek piemērota arī īpašumiem kuri ir komersanta tiesiskajā pārvaldībā.

 

Par aprēķiniem

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina pavisam vienkārši.

Tas tiek aprēķināts no objekta kadastrālās vērtības taksācijas gada 1. janvārī, bet ja esi reģistrējis savu īpašumu valsts kadastra sistēmā taksācijas gada laikā, tad nodokli aprēķina no vērtības, kāda bijusi reģistrācijas brīdī.

Varbū kadam šobrīd rodas jautājums, kas tad ir “taksācijas gads” – tas ir tas pats mums visiem zināmais kalendārais gads.

Tā kā nekā sarežgīts te nav.

Bet ir arī minimālais maksājums- tas ir 7 EUR arī gadījumos ja tev piederošajiem objektiem ir nodokļu atvieglojumi.

Ja esi no maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes un pēc visiem aprēķiniem nekustamā īpašuma nodoklis tev sanāk mazāk par 7 EUR, tādā gadījumā pašvaldībai ir tiesības maksāšanas paziņojumu maksātājam nenosūtīt.

Pašvaldība uzkrāj šo summu līdz brīdim, kad tiek sasniegti 7 EUR un tikai tad nosūta paziņojumu.

Nodokļu atvieglojumi.

Nākošā lieta, ko mēs bieži vien meklējam kā likumīgi izvairīties no pilnas nodokļu apmaksas.

Šādu iespēju nav daudz lai to likumīgi izdarītu.

Kam piešķir nodokļu atvieglojumus?

Ja tev ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss tad pašvaldība tev var piešķirt nodokļu atvieglojumu.

Trūcīgām personām/ģimenēm- 90% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas

Maznodrošinātām personām/ģimenēm-  līdz 90% no aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas

Ja tev taksācijas gada 1.janvārī ir vismaz 3 bērni līdz 18 gadu vecumam, vai arī bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību un ja viņiem deklarētā adrese ir tāda pati kā tev, tad ir iespējams iegūt līdz 50% lielu atvieglojumu no aprēķinātas summas, bet ne vairāk kā 500 EUR.

Šādu atvieglojumu vari dabūt, ja esi viens no tiem bērniem.

Ja esi saimnieciskās darbības veicējs, tad ir iespējams iegūt atvieglojumus 90, 70, 50, vai 25% apmērā no nekustamā īpašūma nodokļa summa, piešķirot to kā de minimums atbalstu.

Saimnieciskās darbības veicējs var iegūt atvieglojumu arī, ja sponsorē kādu sporta organizāciju, kura ir reģistrēta kā biedrība.

Man jāatvainojas, bet sīkāk par saimnieciskās darbības veicēju nodokļu atvieglojumu nemācēšu tev pastāstīt.

Tādā gadījumā būs jāiedziļinās sīkāk pašā likumā, ko vari atrast šeit.

Nekustamā Īpašuma Nodoklis – Iekasēšanas kārtība

Un esam nonākuši līdz, manuprāt, svarīgākajai lieta – nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas kārtība.

Domāju, ka jebkurš vēlas zināt, kā tas tiek iekasēts un kam tad ir nauda jāpārskaita ja tev pieder vairāki īpašumi dažādās pašvaldībās.

Tātad, nekustamā īpašuma nodoklis tiek iemaksāts tajā novada pašvaldības budžetā vai pilsētā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas tavs īpašums.

Bet ja tev pieder vairāki īpašumi un ne visi ir vienā pasvaldības/pilsētas teritorijā, tad par katru tiek sastādīts atsevišķs rēķins un par to ir jāmaksā tās pašvaldības/pilsētas budžetā, kuras teritorijā tas atrodas.

Tātad secinām, to ka nav viens vienots maksājums par visiem īpašumiem, bet gan vairāki atsevišķi maksājumi

To derētu atcerēties, jo arī man likās, ka ir tikai vienots maksājums, ja tev pieder vairāki īpašumi.

Protams, šo visu kontrolē neviens cits kā  Valsts Ieņēmumu Dienests (VID)

Vai tagad viss par nekustamā īpašuma nodokli ir skaidrs?

Šis tad arī ir tas pats svarīgākais ko būtu labi zināt jebkuram, kurš gatavojas iegādāties nekustamo īpašumu un ne tikai, arī tiem, kuriem jau ir savs neksutamais īpašums.

Pieņemu, ka ja izlasīji šo rakstu līdz galam, tad noteikti nemaz visu nezināji par nekustamā īpašuma nodokli un ļoti ceru ka uzzināji daudz jauna un ka šis raksts tev bija noderīgs.

Ja raksts tevi ieinteresēja, nekautrējies, iedvesmojies arī no mūsu pārējiem rakstiem ko atradīsi šeit. 

2 thoughts on “Nekustamā Īpašuma Nodoklis Un Kas Par To Jāzin.”

 • October 22, 2018 at 10:30 pm Raimonds says : Reply

  Labdien es gribu iegādāties garāžu kurai ir zemesgrāmata es gribētu uzināt ko man vajadzētu darīt ur versties . Paldies.

  • October 24, 2018 at 5:26 pm Owner says : Reply

   Sveiki!

   Ieteiktu sākumā sarunāt tikšanos ar garāžas īpašnieku. Tālāk jau savā starpā vienoties kad un kā pārrakstīt garāžu jūsu īpašumā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *